Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda menghasilkan lulusan yang unggul dalam injili pantekosta dan dalam pelayanan Keluarga Imamat Rajani