Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Injili Pantekosta Unggul Dalam Pelayanan Keluarga Imamat Rajani